CENIK SERVISNIH STORITEV

Opis

Cena EUR
  • Splošna servisna ura
50
EUR
  • Diagnostični pregled (do pol ure)
30
EUR

Prevoz

  • Kilometrina do 20 km (obe smeri skupaj)
8,00
EUR
  • Vsak kilometer nad 20 km
0,50
EUR
  • Poraba časa na poti (nad 1 uro)
10,00
EUR

OPOMBE: