PREDNOSTI

pri uporabi »Video učbenikov« pri pouku ali pri samoučenju:

Za UČITELJA:   Za UČENCA:
 • Že pripravljena govorna razlaga in natančen prikaz posamezne teme na zaslonu ali platnu preko LCD projektorja.
 • V primeru praktične vaje in utrjevanja je možen prikaz tem po posameznih delih.
 • Če nek učenec pri določeni obravnavi teme manjka, naslednjič manjkajoče znanje SAM osvoji in utrdi – ne da bi bilo potrebno tematiko ponavljati pred celim razredom. Učitelj mu preprosto zažene CD, učenec pa z gumbi za kontrolo predvajanja sam uravnava potek učenja.
 • Nikoli »nečesa« v zvezi z določeno temo ne pozabimo povedati ali pokazati.
 • Metodoloških napak ni, ker videno kasneje »po delih« ponovimo in praktično preizkusimo.
 • Uporaba najsodobnejšega multimedijskega sredstva (video – slika, zvok, animacija) v učnem procesu, ki je za učence najbolj zanimiva in stimulativna metoda.
 • Prihranek energije in glasilk.
 
 • Z video učbeniki je učencu omogočeno individualno učenje in utrjevanje.
 • Čas učenja si izbira vsak posameznik sam.
 • Časovna dolžina učenja je prilagojena posamezniku. Če česa slučajno ne razume, lahko nek del predvajanja neomejeno-krat ponavlja.
 • Posamezno tematiko lahko obdela samostojno, četudi je pri redni uri manjkal , ne da bi s tem obremenjeval druge sošolce in učitelja.

 

Za ŠOLO:
 • V ceni CD-jev ali DVD-jev je že všteta licenca uporabe video učbenikov na VSEH računalnikih, ki so v VSEH računalniških učilnicah na CELI šoli.