SLOVENSKI VIDEO VODNIKI PO PROGRAMU FINALE

OSNOVNA ZNANJA
ZAČETNA ZNANJA
01 - HITRO UPRAVLJANJE Z NOTNIM ZAPISOM 08 - ZAČETNO OKNO
02 - PRIROČNI MENIJI - DESNI KLIK 09 - SESTAVITE SVOJ ANSAMBEL IN PARTITURO
03 - OZNAČEVANJE OBMOČIJ GLASBE 10 - PREPROST VNOS
04 - UREJANJE PREDMETOV IN OBMOČIJ GLASBE 11 - UREJANJE NOT
05 - METATOOLS BLIŽNJICE PREKO TIPKOVNICE 12 - SPREMINJANJE VIŠINE
06 - TRIKOTNIČKI ZA POZICIONIRANJE 13 - PISANJE NOT V VEČ PLASTI
07 - SKRIVANJE ČRTOVIJ 14 - KOPIRANJE, VSTAVLJANJE
NAPREDNA ZNANJA
15 - KOPIRANJE, PRESLIKOVANJE OZNAK
31 - TIPKANJE SIMBOLOV AKORDOV DIREKTNO V ZAPIS 16 - VNOS IZVAJALSKIH OZNAK
32 - VNOS SIMBOLOV AKORDOV V FINALE 2010 17 - VNOS IZVAJALSKIH OZNAK V VEČJEM OBMOČJU
33 - IGRANJE AKORDOV V NOTNI ZAPIS 18 - DODAJANJE IZRAZNIH IN DINAMIČNIH OZNAK
34 - KITARSKI PRIJEMI 19 - OZNAKE ZA DELE SKLADB - PREDSTAVITEV
35 - LASTNOSTI ČRTOVJA IN STILI 20 - DODAJANJE OZNAK ZA DELE SKLADB
36 - TABLATURE 21 - DODAJANJE OBIČAJNEGA BESEDILA
37 - RITMIČNA IN POENOSTAVLJENA NOTACIJA 22 - TIPKANJE PODPISANEGA BESEDILA
38 - VNOS TOLKALNIH INŠTRUMENTOV 23 - DODELJEVANJE ZLOGOV S KLIKANJEM
39 - AVTO HARMONIZACIJA IN RITEM SEKCIJA 24 - LEGATO VEZAJI, VILICE IN OSTALE PAMETNE OBLIKE
40 - NOTNI VNOS Z MIDI KLAVIATURO 25 - PONAVLJAJI
41 - DVOROČNI VNOS V KLAVIRSKO ČRTOVJE 26 - UVAŽANJE SLIK, GRAFIKE
42 - ŠTEVNI UDAREC OB SNEMANJU 27 - MENJAVA TONOVSKEGA NAČINA
43 - KVANTIZACIJA PRI IGRANJU V ŽIVO 28 - MENJAVA TAKTOVSKEGA NAČINA
44 - UVAŽANJE MIDI DATOTEK 29 - MENJAVA KLJUČEV
45 - VNOS NOT S SKENIRANJEM 30 - DODAJANJE, BRISANJE INŠTRUMENTOV
  30A - DODAJANJE, BRISANJE IN VRSTNI RED INŠTRUMENTOV F2012
  30B - SPREMINJANJE INŠTRUMENTA