V PRIPRAVI:

V pripravi so že naslednji video učbeniki, ki bodo izšli v naslednjem šolskem letu:

 

Powerpoint

Izdelava predstavitve projektne naloge.

Učenec je sposoben s pomočjo samoučenja izdelati predstavitev v Powerpointu.

Filmska šola

Osnove video in filmske produkcije.

Primerno za izbirni predmet »Računalništvo« z vsebino »Mutimedija«. Teoretična in praktična razlaga ter prikaz osnovnih pojmov video in filmske produkcije. Učenci sami izdelajo snemalno knjigo.

Delo z MovieMaker 2.1

Video urejevalnik v slovenskem jeziku, ki je že del okolja Windows XP.

Primerno za izbirni predmet »Računalništvo« z vsebino »Multimedija«. Teoretična in praktična razlaga ter prikaz dela s tem programom. Po snemalni knjigi učenci posnamejo in zmontirajo svoj film (video).